Aktuálne

Legislatívne zmeny zákona o verejnom obstarávaní, ako aj praktická aplikácia neustále menia podmienky a spôsoby verejného obstarávania. Sledujeme aktuálne trendy, obstarávania prispôsobujeme aktuálnemu dianiu.

Efektívne

Úspešne realizujeme rôzne formy verejného obstarávania, zabezpečujeme prieskum dodávateľov a predikciu ich reakcie na súťaž. V maximálnej miere klientov odbremeňujeme od starostí spojených s verejným obstarávaním. 

Transparentne

Zabezpečujeme proces verejného obstarávania tak, aby bola uzavretá zmluva nespochybniteľná. V procese obstarávania komunikujemes klientom, úradmi, potenciálnymi dodávateľmi, záujemcami a ďalšími účastníkmi verejného obstarávania.